Инсталиране на специфични продукти

Интернет приложения
При разработката на уеб приложения ние привилегироваме Open Source приложения. Тяхната надеждност и съвместимост ни дават увереността винаги да доставяме висококачествени продукти.

Нашият опит и създадени партньорства ни позволяват да Ви предоставим висококачествени и надеждни услуги. Ние предпочитаме да работим с:

Т ази система за управление на съдържанието Ви позволява да  създавате съдържание директно на сайта си, без да имате нужда от задълбочени компютърни познания. Вие сами ще можете да сложите текст, картинка или друг вид мултимедиен обект, което ще Ви даде възможност да поддържате един динамичен сайт. Няма да имате нужда от външни доставчици, а напълно самостоятелно ще можете да променяте и управлявате съдържанието на сайта си, веднага след като Drupal е инсталиран.

За повече информация http://www.drupal.org

 

O penX е система за управление на реклама, която Ви позволява да  управлявате афиширането на рекламни банери на един сайт. С нея управлявате рекламните си кампании, прибавяте или изтривате банери с едно натискане на мишката.

За повече информация http://www.openx.org

 

O sCommerce е Open Source приложение за създаване на цялостни  онлайн бутици (електронна търговия). Той съществува на много езици и може да се преобрази с оглед на Вашите желания, а наред с това е и съвместим с най-разпространените системи за плащане (СВ, Paybox, paypal...). Сред най-интересните му опции са системата за пазаруване с кошница и възможността за проследяване на доставката.

За повече информация http://www.oscommerce.com 

W Anewsletter е скрипт за информационен бюлетин написан на PHP и  използващ база данни. Инсталирането му е услеснено до максимум, за да позволи бързото му пускане в действие. Той Ви позволява да променяте параметрите на списъците с адресати. WAnewsletter се предлага на различни езици.

За повече информация http://phpcodeur.net/wascripts/wanewsletter/

 

S PIP е система за публикуване в интернет. Всъщност, това е  съвкупност от файлове, инсталирани във Вашето уеб пространство, които Ви улесняват с различните си автоматизирани функции: едновременно управление на сайта от повече от един човек, добавяне на информация, без да е необходимо да създавате HTML, лесно променяне на структурата на сайта. Наред със софтуера, който Ви позволява да посетите даден сайт (Netscape, Microsoft Explorer, Mozilla, Opera...), SPIP Ви дава възможност да създадете и да актуализирате сайта си, благодарение на лесния за употреба интефейс.

За повече информация http://www.spip.net