Разработка на уеб приложения

Разработка, управление и поддръжка на интернет, екстранет и интранет приложения.
При разработката на уеб приложения ние привилегироваме Open Source приложения. Тяхната надеждност и съвместимост ни дават увереността винаги да доставяме висококачествени продукти.

Н ие използваме PHP в  почти всички уеб разработки, понеже никой друг език не предлага такава гъвкавост в създаването на приложения. Също така PHP е един от най-разпространените езици за интра и интернет сайтове. Използван от 46% от френските интернет сайтове, 87% от предприятията котирани на френската борса CAC40 и от 95% от 20-те най-успешни предприятия, този език е най-подходящият за Вашия сайт.

За повече информация книгата на  OFUP "PHP във фирмата"

S GBD на MySQL е "open  source" системата за управление на бази данни, която намира най-голямо приложение. Със своите повече от 5 милиона активни инсталации, MySQL се използва при сайтове с голям обем (Boursorama, Google), както и при сайтове с голяма значимост (Alcatel, NASA, Sabre Holdings). MySQL е надеждна алтернатива на скъпите и сложни системи за управление на бази данни. Доказаните ѝ многократно оперативност и гъвкавост са гаранция за успех за работата на системните администратори, разработчици и създатели на софтуер.

За повече информация http://www.mysql.com/

En s’efforcant de toujours fournir des sites internet de qualités et compatibles avec la plupart des navigateurs internet nous nous référons aux normes de W3C.

HTML, XHTML, XML, XSLT sont les technologies que nous utilisons pour créer des applications consultables par toutes les environnements ( Internet Explorer (à partir de la version 6.0) , Mozilla Firefox, Konqueror, links, etc.).

За повече информация http://www.w3c.org/